Grad Sarajevo je predstavio pilot aktivnost („Koncept ostrva mobilnosti“) koja se provodi u sklopu projekta TRIBUTE

 

Projekat TRIBUTE je ušao u posljednju fazu implementacije i očekuje se da će biti završen do septembra 2023. godine.

Grad Sarajevo (BiH) je 24. maja bio domaćin 4. TRIBUTE transnacionalnog sastanka mreže zainteresovanih strana, u okviru 8. Foruma Evropske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).Događaju su prisustvovali predstavnici partnera na projektu i članovi TRIBUTE mreže.

Grad Sarajevo je predstavio pilot aktivnost („Koncept ostrva mobilnosti“) koja se provodi u sklopu projekta TRIBUTE. Dva mjeseca produženo trajanje projekta do septembra 2023. godine omogućilo je projektnim partnerima da razrade akcione planove, te da razmjenjuju i dalje šire rezultate implementacije pilot aktivnosti, što se pokazalo tokom posljednjeg sastanka Upravnog odbora održanog 27. jula.

Trenutno je u toku priprema završnog događaja projekta. Ovo će se održati u prostorijama Politecnico di Milano, u Milanu (IT) 8. septembra 2023. godine u okviru Evropske konferencije o transportu (ETC23), gdje će biti predstavljeni rezultati projekta uključujući i transnacionalnu strategiju za održivi razvoj mobilnosti u gradovima Jadransko-jonske regije.