U Neumu je 1. i 2. oktobra 2015. godine održano peto savjetovanje o energetici u BiH. Savjetovanju je prisustvovalo preko 120 učesnika.

U okviru savjetovanja održana su dva foruma na teme „Energijska efikasnost u sektoru zgradarstva“ i „Integralno energijsko planiranje“. Panelisti i učesnici su ukazali da se danas energijski sektor razvija brzinom IT sektora i da je potrebno pratiti tehnološka dostignuća, ali isto tako država treba da ima uvijek aktuelnu  energijsku strategiju, zakonodavstvo i programe.

Održano je dvadesetak referata u okviru kojih su učesnici skupa razmijenili svoja iskustva, posebno na povećanju energijske efikasnosti u zgradarstvu, te novim tehnikama efikasnog grijanja.

Održano je i predstavljanje projekta MODUS koga finansira fondacija Heinrich Böll, a čiji je cilj povećanje resursne efikasnosti u gradovima, a u funkciji povećanja kvaliteta života građana.

¸U okviru Savjetovanja održano je i večer Udruženja termičara BiH. Ukazano je na zastarjelost tehničkih propisa u BiH, te su se članovi Udruženja dogovorili o načinu pomoći vlastima da se donesu ovi propisi.

Sponzori Savjetovanja su predstavili svoje proizvode i usluge.

LINK na fotogaleriju.