U periodu 09-10.11.2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu održana je stručna edukacija na temu ”Mjerenje buke u okolišu”. Učesnici stručne edukacije upoznati su sa osnovnim principima i tehnikama mjerenja buke, primjerima iz prakse, obavezama BiH na putu ka pristupanju Evropskoj Uniji u pogledu zaštite od buke, važećem zakonodavstvu u BiH, mjernim metodama za mjerenje buke u okolišu, mjernim uređajima, zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025:2006 te rješenjima kod implementacije za laboratorije koje vrše mjerenja buke.

Slike sa seminara možete pogledati OVDJE.