Kako bi u svojim proizvodnim pogonima unaprijedili zaštitu na radu i zaštitu okoliša, firma PD Igman je izvršila narudžbu seta sredstava namijenjenih za tu svrhu. CETEOR je u decembru 2017. godine za potrebe kompanije PD Igman isporučio set proizvoda renomiranog proizvođača DENIOS za preventivno djelovanje, tj. djelovanje u incidentnim slučajevima.

Tom prilikom isporučene su čelične i polietilenske tankvane kojima se osigurava sigurno zbrinjavanje i pretakanje opasnih materija. Siguran transport spremnika sa opasnom materijom od mjesta skladištenja do mjesta korištenja obezbijedit će kolica za prevoz spremnika od 200 l. Isporučeni su također mobilni setovi za hitne intervencije koji sadrže apsorbente u različitim oblicima (apsorbentsko crijevo, jastuk, prostirka), lična zaštitna sredstva što u kombinaciji sa granulatom osigurava propisno uklanjanje i zbrinjavanje opasnih materija u slučaju isticanja opasne materije na tlo. Za potrebe propisnog i sigurnog skladištenja zapaljivih tvari isporučen je vatrootporni ormar, vatrootpornosti 90 minuta.

Stručni tim poslovne jedinice EKO CET stoji na raspolaganju da svim klijentima pomogne u cilju unaprjeđenja zaštite okoliša i sigurnost na radu, odnosno da se dodatno ublaže ili čak eliminišu mogući negativni uticaji različitih faktora na ljude i okoliš.