Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na seminarima:

„Menadžment kvaliteta zraka“

 

 Sarajevo, 23-24. januar/siječanj, 2018. god.,

Hotel „BRISTOL“

„Mjerenje emisija u zrak“

 

Sarajevo, 24-25. januar/siječanj, 2018. god.,

 Hotel „BRISTOL“ 

Posljednjih godina svjedoci smo pogoršanja kvaliteta zraka. Na ovaj (ne)kvalitet zraka utiče niz faktora, a izdvajaju se ekonomska moć stanovništva i saobraćaj. Naime, građani ne mogu priuštiti korištenje okolinski prihvatljivih, a po pravilu i skupljih, energenata za grijanje. Uticaj saobraćaja na kvalitet zraka ogleda se u činjenici da Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijen gradski saobraćaj, te da se na saobraćajnicama nalazi sve veći broj privatnih automobila sa prosječnom starosti od preko 15 godina. 

Problematika menadžmenta kvaliteta zraka je kompleksna i potreban je integralan pristup od faze uspostavljanja sistema, pa sve do njegove implementacije. Ovo zahtijeva uključivanje brojnih, ali različitih aktera (građani, resorna ministarstva i ustanove, akademija, civilno društvo, mediji, inspektori, ljekari, laboratorije i dr.) koji trebaju djelovati ka jednom zajedničkom cilju, a to je čist zrak. 

Pored stručnjaka iz CETEOR-a predavači su predstavnici kompanija koji su aktivno uključeni u problematiku kvaliteta zraka. Pored domaćih, na seminaru, jedan od gostiju predavača biti će eminentni stručnjak iz oblasti mjerenja emisije u zrak Dr. Dinko Tuhtar. Dr. Tuhtar stekao je zvanje diplomiranog inženjera hemijskog inženjerstva na Univerzitetu u Sarajevu, doktorsku disertaciju je odbranio na Univerzitetu u Ohiu (SAD), a post-doktorski studij je završio na Univerzitetu u Lundu (Švedska). Također, član je nekoliko stručnih udruženja, uključujući Udruženje za upravljanje zrakom i otpadom i Američko udruženje za industrijsku higijenu i registrovan je u Udruženju profesionalnih inženjera Manitobe i Ontaria u Kanadi.

Bez obzira koji paket seminara odabrali,

CETEOR svim učesnicima poklanja knjigu

EKONERGIJSKA PARADIGMA

autora prof.dr. Knežević Aleksandra 

 

Više o seminaru možete pročitati u POZIVU.

Za sve zainteresovane učesnike molimo da popune PRIJAVU.