Vodeći partner je Emilia-Romagna Region, Directorate General for Territory and Environment Protection (Italija)a ostali partneri su CORILA (italija), RRC Koper (Slovenija), PAP/RAC (Hrvatska), HCMR (Grčka),  ZPUIZ (Hrvatska), CP APULIA (Italija), Service OOMM (Italija), RdV (Italija), JPMDCG (Crna Gora)i CETEOR doo (Bosna i Hercegovina).

Cilj projekta PORTODIMARE je da u skladu principima  integralnog upravljanja obalnih područja (ICZM) i pomorskim prostornim planiranjem (MSP) izgradi  zajedničke platforme (Geoportal) sa alatima za prikupljanje, informisanja i podrške pri donošenju odluka fokusiranih na obalno i morsko područje Jadransko-jonske regije. Geoportal će integrisati postojeće baze podataka, portale i alate razvijene kroz prethodne EU projekte. Geoportal će koristiti i podržavati mreže transnacionalne saradnje u svim fazama od izrade, dizajna, razvoja, testiranja i objavljivanja. Cilj je da geoportal postane svakodnevni alat donosioca odluka.

Projekat se implementira u periodu 01.02.2018. – 31.01.2020.