Vodeći partner je National Research Council Construction Technologies Institute (Italija) a ostali partneri su CNA (Italija), RDA Porin (Hrvatska), CERTH (Grčka), CCI THESPROT IA (Grčka), FEP (Srbija), CDI (Albanija), Općina Drač (Albanija) i CETEOR doo (Bosna i Hercegovina). Pridruženi partner iz Bosne i Hercegovine je Lika Brčko. 

Cilj projekta PoWER je podrška  transformacije luka u inovacione habove (inovation hubs) koji trebaju da iskoriste svoje preduzetničke potencijale u poređenju sa drugim vidovima transporta. U okviru projekta ukupno šest studija slučaja (šest luka) će biti obrađeno kroz originalni pristup koji podrazumijeva analizu potencijala za EE i OIE, unaprijeđenje IT rješenja i sl.

Izlazi projekta su:

  • Jedinstvena PoWER metodologija kojom će se nastojati ubrzati saradnja preduzeća i istraživački instituta
  • Uspostava mreže inovacionih habova (Innovation Hubs Network – IHN)
  • IHN strategija za evoluciju luka u inovativne habove koja će biti podržana ICT platformom

Projekat se implementira u periodu1.1.2018 – 31.12.2019.