Koje su koristi od pohađanja seminara i zašto se organizira?

Bosna i Hercegovina ima nerazvijenu infrastrukturu u pogledu održivog upravljanja otpadom, što za posljedicu ima da se otpad neadekvatno tretira, a u najviše slučajeva odlaže na (ne)legalne deponije. Ovakav način upravljanja otpadom predstavlja veliki pritisak za okoliš, te ugrožava zdravlje ljudi. Osim toga gubi se prilika da se iskoriste korisna svojstva otpada i od njih stvori dodatna vrijednost i  stvore nova radne mjesta.

U cilju da pristupi Evropskoj Uniji Bosna i Hercegovina dužna je ispuniti zahtjeve EU, a u budućnosti će biti dužna ispuniti i stroge zahtjeve propisane okolinskim akijem (pravnom stečevinom EU) između ostalog, oblasti upravljanja otpadom. Prema Izvještaju Evropske Komisije ekonomski troškovi koji su u vezi sa nepropisnim odlaganjem otpada iznose oko 10 Eura po stanovniku[1], što u slučaju Bosne i Hercegovine iznosi oko 40 miliona Eura godišnje. Iz ovog razloga, ali i drugih, neophodno je i u BiH povećati iskorištavanje korisnih svojstava otpada uz primjenu alternativnih tehnologija.

Ovaj seminar će polaznicima pružiti informacije o mogućim tehnologijama alternativnog tretmana otpada, te ponuditi  informacije u vezi potencijala kojima BiH raspolaže za pojedine vrste otpada. Pored ovoga seminar će ponuditi nekoliko primjera iz prakse u BiH gdje se otpad već iskorištava primjenom alternativnih tehnologija.

 

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen osobama zaposlenim u privrednim subjektima, općinskim i kantonalnim uposlenicima koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti upravljanja otpadom, obaveza koje nalažu važeći relevantni propisi, kao i različitim vrstama tretmana otpada

 

Koje su teme?

Teme su strukturirane na način da se učesnici ovog seminara upoznaju sa tehnologijama alternativnog tretmana otpada, što podrazumijeva edukaciju o korisnosti komunalnog otpada kao alternativnog izvora energije, zatim edukaciju o potencijalu i koristima otpada iz stočarstva. Osim navedenog, učesnici će imati priliku educirati se o modelima održivog upravljanja industrijskim i građevinskim otpadom, saznati će više o obradi emulzija i kreiranju dodatnih vrijednostinjihovom preradom kao i o proizvodnji  RDF (Refuse Derived Fuel – gorivo iz otpada) i proizvodnji energije iz RDF. Također, na seminaru će predstavnici BH preduzeća prezentovati korištenje modernih tehnologija prerade otpada.  

 

Predavači

Predavači su stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom kao i predstavnici kompanija koje su direktno uključeni u proces tretmana pojedinih vrsta otpada.

 

Kotizacija

Kotizacija za Program usavršavanja iznosi 350,00 KM

Popusti

10% popusta na ranu prijavu i uplatu kotizacije do 16.04.2018. godine.

Dodatni popust od 5% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                       

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večeru, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).                                                                             

Cijene su bez PDV-a

PRIJAVNICA 

 

Mjesto i vrijeme

Seminar će se organizovati u hotelu „GRAND HOTEL NEUM“, u Neumu u periodu 09-10.05.2018. godine. Za učesnike seminara obezbjeđen je popust za smještaj u odnosu na redovnu cijenu. 

Kontakt telefon hotela „GRAND HOTEL NEUM“ je +387 36 880 222 ili

slaven.konjevod@hotel-neum.com  ili prodaja@hotel-neum.com

 

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu:

04.05.2018. godine

Tel:            

+387 33 563 582

E-mail:

ekavazovic@ceteor.ba

Fax:

+387 33 205 725

Web:

www.ceteor.ba