CETEOR d.o.o. vas sa velikim zadovoljstvom poziva na jednodnevni seminar pod nazivom “Metode mjerenja i monitoringa emisija zagađujućih materija”. 

Čast nam je ugostiti jednog od eminentnih stručnjaka iz oblasti mjerenja emisije u zrak sa ovih područja, Prof. dr. Dinku Tuhtara, koji će biti glavni prezentator tokom obuke.

Prof. dr. Tuhtar je stekao zvanje diplomiranog inženjera hemijskog inženjerstva na Univerzitetu u Sarajevu, doktorsku disertaciju je odbranio na Univerzitetu u Ohiu, SAD, a post-doktorski studij je završio na Univerzitetu u Lundu, u Švedskoj. Također, bio je pridruženi profesor na Fakultetu inženjerstva Univerziteta u Manitobi, Kanada i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Prof. dr. Tuhtar je član nekoliko stručnih udruženja, uključujući Udruženje za upravljanje zrakom i otpadom i Američko udruženje za industrijsku higijenu i registrovan je u Udruženju profesionalnih inženjera Manitobe i Ontaria u Kanadi.

Cijenjeni je stručnjak sa preko 20 godina iskustva u oblasti okolinskog konsaltinga, posebno monitoringa kvaliteta zraka i modeliranja disperzije emisija u atmosferi, kao i mjerenja emisije u zrak. Nakon zapažene karijere u BiH, Prof. dr. Tuhtar je nastavio raditi u Kanadi, gdje danas ima svoju konsultantsku kompaniju koja pruža usluge iz oblasti okolinskog upravljanja. U Kanadi je također bio angažiran od strane lokalne vlade na redovnoj osnovi za obuku i nadgledanje razvoja mladih stručnjaka koji rade u oblasti okoliša u institucijama države.

Ako ste zainteresovani za stručno usavršavanje, iskoristite priliku i učite od vrhunskog stručnjaka. Usavršite svoja znanja o mjerenju i monitoringu emisija u svrhu:

– bolje kontrole procesa;
– kontrole kvaliteta izvršenih mjerenja;
– tumačenja rezultata mjerenja i monitoringa

Seminar će se održati u srijedu, 12.12.2012. god. u hotelu Sarajevo sa početkom u 10 sati,

a namijenjen je stručnim licima koja se bave mjerenjima i monitoringom emisije, predstavnicima industrije, konsultantskih firmi, laboratorija za mjerenje emisije, inspektorata i svima ostalima koje ova tematika zanima i može im koristiti u svakodnevnom poslu.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
1. praktične metode mjerenja brzine i protoka plinova iz izvora emisije;
2. određivanje koncentracije čvrstih i plinovitih zagađujućih materija;
3. kalibracija opreme i instrumenata za mjerenja;
4. kontrola kvaliteta podataka;
5. izračunavanje iznosa emisije u raznim jedinicama;
6. izrada izvještaja o mjerenjima emisije; i sl.

Broj učesnika na seminaru je ograničen. Kod zaključivanja liste učesnika u obzir će se uzeti vrijeme prispjeća prijava.

Rok za prijavu učešća je srijeda, 05.12.2012. godine.
Cijena seminara je 500 KM + PDV.

Više informacija na broj telefona +387 33 563 582, fax +387 33 205 725
e-mail ekavazovic@ceteor.ba ili web www.ceteor.ba

Prilog: