Koje su koristi od pohađanja seminara?

Na seminaru će se učesnici upoznati kako optimalno provoditi propise zaštite na radu, te kako iskoristiti propisana prava i obaveze u postupku inspekcijskog nadzora. Također, govorit će se o mišljenju i odlukama specijaliste medicine rada, kao i o primjeni novog Zakona o radu koji tretira povrede na radu i bolovanja uposlenika, nadzoru nad primjenom mjera zaštite bezbjednosti i zdravlјa na radu na građevisnkim objektima, niskogradnje i visokogradnje, u industrijskim pogonima, kao i redovnim i vanrednim inspekcijskim pregledima radi provjere sprovođenja zakona i drugih propisa. Cilj seminara je pružanje i razmjena najnovijih informacija i postignuća iz oblasti  zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.

 

Kome je seminar namijenjen?

Menadžeri sigurnosti i zaštite na radu, predstavnici radnika/sindikata, stručnjaci zaštite na radu i svi koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija.

 

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike sa zakonskim obavezama u FBiH, RS-u i Distriktu Brčko. Učesnici seminara će imati priliku saznati više o izradi akta o procjeni rizika, procjeni rizika i dr.. Na seminaru će biti riječi i o zahtjevima inspekcije, ostvarivanju obaveza prema organima inspekcije zaštite na radu u industriji i izvođenju građevinkih radova, redovnim i vanrednim inspekcijskim pregledima. Također, Na seminaru ćemo prikazati kako usvojiti pravila sigurnog rada s primjerima njihove primjene u laboratorijskoj praksi. Pokazat ćemo siguran rad tijekom cijeloga životnog ciklusa uzorka u laboratoriju i to od nabave, zaprimanja, skladištenja, analize ili sinteze pa do njegova upućivanja na konačno zbrinjavanje.

 

Predavači

Predavači su menadžeri sigurnosti i zaštite na radu, organi inspekcije, te stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti sigurnosti i zaštite na radu.

 

Kotizacija

Kotizacija za Program usavršavanja iznosi 350,00 KM

Popusti

10% popusta na ranu prijavu i uplatu kotizacije do 16.04.2018. godine.

Dodatni popust od 5% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                       

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večeru, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).                                                                                                                                                    

Cijene su bez PDV-a

PRIJAVA

 

Mjesto i vrijeme

Seminar će se organizovati u hotelu „GRAND HOTEL NEUM“, u Neumu u periodu 10-11.05.2018. godine. Za učesnike seminara obezbjeđen je popust za smještaj u odnosu na redovnu cijenu. 

Kontakt telefon hotela „GRAND HOTEL NEUM“ je +387 36 880 222 ili

slaven.konjevod@hotel-neum.com  ili prodaja@hotel-neum.com

 

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu:

04.05.2018. godine

Tel:            

+387 33 563 582

E-mail:

ekavazovic@ceteor.ba

Fax:

+387 33 205 725

Web:

www.ceteor.ba