Koje su koristi od pohađanja škole?

Potreba za organizacijom ove škole bazirana je na činjenicama da svako pravno lice kojem je izdata okolinska dozvola u FBiH, RS i Distriktu Brčko, prema važećim propisima mora odrediti lice odgovorno za izradu Plana o upravljanju otpadom i u novoj Nomenklaturi zanimanja u BiH uspostavljeno je zanimanje stručnjak za upravljanje otpadom. U nedostatku formalnog obrazovanja za stručnjake za upravljanje otpadom, CETEOR d.o.o. Sarajevo organizuje XII školu „Stručnjak za upravljanje otpadom – stepen 1“ kako bi polaznicima pružio potrebna znanja iz oblasti upravljanja otpadom, a koji će biti u mogućnosti samostalno izraditi Plan o upravljanju otpadom.

 

Kome je škola namijenjena?

Pojedinci: Rukovodioci različitih nivoa i zaposlenici u oblasti upravljanja otpadom, stručnjaci iz sektora zaštite okoliša/ životne sredine; zaposleni u resornim ministarstvima, općinama, komunalnim preduzećima i drugi zainteresirani pojedinci.

Organizacije/institucije: Svi proizvodni subjekti koji u svom procesu generišu otpad; zdravstvene ustanove, hoteli i svi drugi obveznici pribavljanja okolinske dozvole; resorna ministarstva; inspekcijske službe; kantonalne i općinske komunalne službe, upravitelji deponija, organizacije koje se bave tretmanom i transportom otpada i drugi subjekti.

 

Koje su teme?

Opći pristup upravljanja otpadom; jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom u proizvodnim organizacijama i aspekti izdavanja okolinske dozvole; legislativa i praksa upravljanja otpadom u EU; strategija upravljanja otpadom; kategorije otpada; ISO 9001 i 14001; uloga i značaj Fonda za zaštitu okoliša; izrada plana o upravljanju otpadom i analiza postojećih planova (rad u grupi).

 

Iskustvo

Škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – stepen 1, je do sada realizovana 11 puta, sa preko 260 učesnika; stepen 2 je realizovan dva puta sa 49 polaznika i stepen 3 je realizovan dva puta saukupno 54 polaznika. CETEOR je u posljednjih nekoliko godina organizovaomnogobrojne seminare, okrugle stolove, radionice o upravljanju ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom, animalnim otpadom i drugim vrstama otpada i dr. sa preko 1.000 učesnika.

 

Predavači

Predavači sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom će pružiti polaznicima najaktuelnija saznanja i praktična rješenja iz oblasti upravljanja otpadom.

 

Kotizacija

Kotizacija za školu „Stručnjak za upravljanje otpadom – stepen 1“ iznosi 650,00 KM

Popusti

10% popusta na ranu prijavu i uplatu kotizacije do 16.04.2018. godine.  

Dodatni popust od 5% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                       

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu škole, osvježenje u pauzama, ručakove, večere, materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).                                                                                                                   

Cijene su bez PDV-a

PRIJAVA

 

Mjesto i vrijeme

Škola će se organizovati u hotelu „GRAND HOTEL NEUM“, u Neumu u periodu 09-11.05.2018. godine. Za učesnike škole obezbjeđen je popust za smještaj. 

Kontakt telefon hotela „GRAND HOTEL NEUM“ je +387 36 880 222 ili

slaven.konjevod@hotel-neum.com  ili prodaja@hotel-neum.com

 

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu:

04.05.2018. godine

Tel:            

+387 33 563 582

E-mail:

ekavazovic@ceteor.ba

Fax:

+387 33 205 725

Web:

www.ceteor.ba