Uz tehničku, administrativnu i stručnu pomoć konsultantske kuće CETEOR d.o.o. Sarajevo, uspješno je registorovan prvi CDM projekat iz obnovljivih izvora energije.  

Radi se o projekatu tri male hidroelektrane na rijeci Kraljuščici u općini Konjic, instalisanog kapaciteta 9,87 MW. Ovo je prvi projekat iz BiH registrovan kao Mehanizam čistog razvoja (CDM – Clean Development Mechanism) pri UNFCCC-u, a koji rezultira smanjenjem emisije ugljen dioksida (CO2) proizvodnjom električne energije iz obnovljivog izvora energije.  

 

Osnovni element ovog mehanizma jeste da zemlje u razvoju mogu generisati sredstva od razvijenih zemalja za finansiranje projekata smanjenja emisije stakleničkih gasova, među kojima je najzastupljeniji ugljen dioksid. Ovaj mehanizam podrazumijeva primjenu projekata za smanjenje emisija u zemljama u razvoju koje su pristupile Protokolu iz Kjota. S obzirom da je Bosna i Hercegovina Protokolu iz Kjota pristupila u februaru 2008. godine, to automatski podrazumijeva i mogućnost realizacije CDM projekata. Nažalost, neuređenost CDM procedure u BiH rezultirala je time da Bosna i Hercegovina donedavno nije imala niti jedan registrovan projekat Mehanizma čistog razvoja.  

Naime, ovo je tek drugi projekat koji je registrovan ispred BiH, a prvi uz pomoć domaćih stručnjaka. Usporedbe radi, do 31.12.2012. godine, u Svijetu je registrovano 5.511 projekata, dok je još oko 2.000 u fazi registracije. S obzirom na kompleksnost realizacije i registracije ovakve vrste projekata, može se konstatovati da je CETEOR, kao pionir, ostvario značajan napredak u ovoj oblasti, te stekao značajno međunarodno iskustvo koje može biti od izuzetne koristi svim potencijalnim domaćim kompanijama prilikom predlaganja, razmatranja i realizacije projekata Mehanizma čistog razvoja kao dodatnim izvorom finansiranja.