Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen osobama zaposlenim u privrednim subjektima koji žele unaprijediti svoja znanja po pitanjima upravljanja opasnim otpadom, zakonskog okvira, zaštite okoliša i upravljanja rizicima, skladištenju, transportu i izvozu opasnog otpada, te stručnjacima, rukovodiocima i drugim zainteresiranim iz oblasti upravljanja opasnim otpadom.

 

Cilj organiziranja seminara

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa uticajem opasnog otpada na okoliš i zdravlje ljudi, zakonskim okvirom koji reguliše upravljanja opasnim otpadom u BiH, vrstama opasnog otpada, te načinom upravljanja opasnim otpadom u organizaciji i njegovim konačnim zbrinjavanjem. Nakon seminara polaznici će biti u mogućnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim stručnjacima, primjenjivati stečena iskustva na svom radnom mjestu.

Teme seminara i predavači

Seminar je podijeljen u četiri tematske cjeline:

• Opći pojmovi i zakonski okvir
• Upravljanje opasnim otpadom u organizaciji
• Nastajanje opasnog otpada u organizaciji
• Krajnje zbrinjavanje otpada

Pored stručnjaka iz CETEOR-a predavači su predstavnici nadležnih ministarstava i kompanija koji će prezentirati vlastita iskustva iz oblasti upravljanja opasnim otpadom.

Kotizacija za seminar

Kotizacija po učesniku iznosi 350 KM + PDV
Svaki naredni učesnik iz iste organizacije ima popust od 10%
Posebna ponuda: četvrti učesnik iz iste organizacije je oslobođen kotizacije.
Kotizacija za učesnike koji su prethodno pohađali neke od edukacija CETEOR-a 300 KM + PDV
Za uplate izvršene do 21.09.2012. godine odobrava se dodatni popust od 5%
Kotizacija uključuje troškove organizacije, radni materijal, uvjerenja, ručak, svečana večera i osvježenja u pauzama.

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

Mjesto održavanja seminara je hotel „Sunce“ u Neumu u terminu 03-04. oktobar 2012. godine. Za polaznike seminara obezbjeđene su posebne cijene smještaja sa popustima. Kontakt osoba za rezervaciju smještaja u hotelu „Sunce“ – Davor Krešić: +387 36 88 00 33 ili recepcija@hotel-sunce.ba

Kontakt osoba Elma Kavazović Rok za prijavu: 25.09.2012. godine
Tel: +387 33 563 582 E-mail: ekavazovic@ceteor.ba
Fax: +387 33 205 725 Web: www.ceteor.ba