Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen predstavnicima preduzeća / operatora postrojenja obveznika okolinske dozvole, posebno IPPC postrojenja koji su najznačajniji zagađivači okoliša. Tu spadaju termoelektrane, mesne industrije, kožarska industrija, metalna industrija, farmaceutska industrija, procesna industrija, prehrambena industrija, itd.

  

Cilj organiziranja seminara

Cilj ovog seminara je da se preduzeća / operatori upoznaju sa nedavno završenim projektom „Podrška implementaciji IPPC Direktive u BiH“, te budućim obavezama koje će uslijediti nakon transpozicije i implementacije EU Direktiva iz oblasti zaštite okoliša i okolinskih dozvola u lokalno zakonodavstvo.

Teme seminara i predavači

• Direktiva o integrisanom sprječavanju i regulisanju zagađivanja (IPPC Direktiva)
• Direktiva o industrijskim emisijama (IED)
• Izvještavanje za Registar zagađivača i zagađujućih materija i objavljivanje podataka javnosti
• Nova integrisana okolinska dozvola
• Promjene koje je nužno uvesti radi harmonizacije lokalnog zakonodavstva sa zahtjevima IED

Pored stručnjaka iz CETEOR-a predavači su predstavnici nadležnih ministarstava i eksperti uključeni u realizaciju projekta IPPC-BiH.

Kotizacija za seminar

Kotizacija po učesniku iznosi 350 KM + PDV
Svaki naredni učesnik iz iste organizacije ima popust od 10%
Posebna ponuda: četvrti učesnik iz iste organizacije je oslobođen kotizacije.
Kotizacija za učesnike koji su prethodno pohađali neke od edukacija CETEOR-a 300 KM + PDV
Za uplate izvršene do 21.09.2012. godine odobrava se dodatni popust od 5%
Kotizacija uključuje troškove organizacije, radni materijal, uvjerenja, ručak, svečana večera i osvježenja u pauzama.

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

Mjesto održavanja seminara je hotel „Sunce“ u Neumu u terminu 03-05. oktobar 2012. godine. Za polaznike seminara obezbjeđene su posebne cijene smještaja sa popustima. Kontakt osoba za rezervaciju smještaja u hotelu „Sunce“ – Davor Krešić: +387 36 88 00 33 ili recepcija@hotel-sunce.ba

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Rok za prijavu: 25.09.2012. godine
Tel: +387 33 563 582
Fax: +387 33 205 725
E-mail: ekavazovic@ceteor.ba
www.ceteor.ba

Prilog: