Program profesionalnog razvoja inženjera

UNDP u partnerstvu sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša, a pod tehničkom podrškom organizacija CETEOR Sarajevo i CRP Tuzla, kreirao je i organizovao novi edukacijski sadržaj.

Ovim putem, UNDP BiH, poziva sva zainteresovana tehnička lica da uzmu učešće na dvodnevnoj stručnoj edukaciji pod nazivom:

PROGRAM PROFESIONANOG RAZVOJA INŽENJERA

Mostar, 22. i 23. oktobar 2014., INTERA Tehnološki Park
Bihać, 30. i 31. oktobar 2014., Hotel Emporium
Sarajevo, 19. i 20. novembar 2014., Hotel Hollywood
Tuzla, 20. i 21. novembar 2014., Hotel Tuzla
Read more