Poziv na seminar "Implementacija zakona o zaštiti na radu"

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

06-07. juni, 2022. Seminar

Hotel „Sunce“ Neum 

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Povodom stupanja na snagu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu:

 • Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima
 • polaganja stručnih ispita („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br. 34/21)
 • Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)
 • Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) i

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije i ovlaštenih organizacija) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene Zakonskih propisa i novih Pravilnika.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike sa Zakonskim obavezama vezanim za Zaštitu na radu te donesenim podzakonskim aktima. Koja su prava i obveze radnika? Tko je u obavezi da polaže stručni ispit? Koje su obveze poslodavca? Ko obavlja poslove zaštite na radu i pod kojim uslovima? Koju dokumentaciju morate imati u kompaniji kada dođe inspekcija? Šta je predmet nadzora inspektora i koji su najčešći propusti koji se utvrđuju kod poslodavaca? Također, na brojnim primjerima iz prakse moći ćete da provjerite da li poslujete po Zakonu i na koji način izbjeći plaćanje nepotrebnih kazni i provođenje prekršajnih postupaka. Za šta nam je potreban Akt o procjeni rizika? Uvjeti za ovlaštene organizacije i trenutna praksa ovlaštenih organizacija su neke od tema koje će biti obrađene na seminaru.

Seminar je osmišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu seminara, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači sa višegodišnjim iskustvom u oblasti zaštite na radu će pružiti polaznicima najaktuelnija saznanja i praktična rješenja za implementaciju Zakona o zaštiti na radu.

Predavači

Predavači na webinaru su:

 • Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Ševal Smajić, federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu
 • Emina Kosić, kantonalna inspektorica rada u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK
 • Marin Udovčić, direktor, Tehnozaštita d.o.o
 • Aida Ahmedović, menadžer za društveno upravljanje, Eastern Mining
 • Ida Dizdar, rukovoditelj prodaje EKO CET, CETEOR d.o.o.

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 350,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večera, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju. Troškovi smještaja nisu uključeni u cijenu.

Cijene su bez PDV-a

 

Vrijeme održavanja seminara

Dvodnevni seminar „Implementacija Zakona o zaštiti na radu“  će se održati u hotelu „Sunce“, u Neumu, u periodu od  06-07.06.2022. godine sa početkom u 09:30 h.

Cijena za smještaj u jednokrevetnim sobama na bazi noćenja sa doručkom iznosi 80,00 KM, a u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama 120,00 KM.  Kontakt telefon hotela „Sunce“ je +387 36 880 033 ili info@hotel-sunce.com

Rok za prijavu: 30.05.2022. godine

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Tel: +387 33 563 582

Fax: +387 33 205 725

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Preuzmite dokument: Prijavnica ZNR