Obuka energetskih certifikatora - termin april 2016. godine

OBUKA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

(uz praktično obavljanje energetskog pregleda i certificiranje objekta)


CETEOR d.o.o. Sarajevo, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010., odnosno Rješenjem br. 02/10, registrovan je kao Nosioc

Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata


Poziv na seminar "Zrak i klimatske promjene - emisija i kvalitet"

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa pristupom sistema upravljanja kvalitetom zraka, u cijelom ciklusu, od nastanka emisija zagađujućih materija, preko njihovog rasprostiranja u atmosferi i uticaja na kvalitet zraka i zdravlje ljudi. Učesnici će također biti upoznati sa načinom izrade registra emisija, sa iskustvima za urađeni registar. Kroz seminar će se učesnici upoznati sa značajem strateškog planiranja kod upravljanja kvalitetom zraka, sa primjerima kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti. Seminar će poslužiti da se učesnici upoznaju sa raspoloživim finansijskim mehanizmima za projekte suzbijanja i ublažavanja klimatskih promjena u skladu sa dogovorom iz Pariza COP 21.
Read more