Postignuti rezultati projekta PoWER – brošura

Po završetku provedbe projekta PoWER (luke kao pokretači poduzetničkog područja) izrađena je informativna brošura o postignutim rezultatima projekta. S obzirom da projekt ima i svoj nastavak, na godišnjoj razini članovi mreže Innovation Hub-a nastavit će razmjenjivati informacije i nakon provedbe projekta, razvijati godišnje planove, provjeravati vidljivost programa te međusobno dijeliti nove zajedničke projektne ideje.

Projekt PoWER službeno je završio 31.12.2020. godine te je imao za cilj pružiti podršku transformaciji luka u inovativne hubove uz maksimalno iskorištavanje svojeg poduzetničkog potencijala. Uključivao je aktivnosti malih i srednjih poduzeća, predstavnika lokalnih vlasti, stručnjaka i istraživača iz područja Adriona u osmišljavanju novih rješenja i patenata (proizvoda, usluga, poslovnih modela i tehnologija).

Više o samom projektu možete pronaći ovdje.


Energijski efikasna obnova javnih zgrada u Prizrenu

CETEOR Sarajevo je 2020. godine uspješno realizirao projekat “Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Prizren” finansiran od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Glavni cilj projekta je uvođenje integralnog sistema podrške za planiranje pouzdanog i pristupačnog programa energijski efikasne sanacije javnih zgrada na području općine Prizren.

U okviru projekta izrađena je (i) detaljna baza javnih zgrada u vlasništvu Općine Prizren, (ii) pregled trenutnog stanja sa aspekta energijske efikasnosti i mogućih mjera energijske efikasnosti za 100 javnih zgrada te je (iii) predstavljen program investiranja u mjere energijske efikasnosti struktuiran u tri kategorije (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne investicije).

Implementacijom predloženog programa ostvaruje se niz koristi za općinu Prizren kao što su povećanje ušteda energije, smanjanje uvoza energije i manji trgovinski deficit, produženje životnog vijeka saniranih zgrada, te smanjenje emisije stakleničkih gasova.