Obuka energetskih certifikatora - termini novembar i decembar 2015. godine

OBUKA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

(uz praktično obavljanje energetskog pregleda i certificiranje objekta)


CETEOR d.o.o. Sarajevo, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010., odnosno Rješenjem br. 02/10, registrovan je kao Nosioc

Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata


Završeno Peto savjetovanje o energetici u BiH

U Neumu je 1. i 2. oktobra 2015. godine održano peto savjetovanje o energetici u BiH. Savjetovanju je prisustvovalo preko 120 učesnika.

U okviru savjetovanja održana su dva foruma na teme „Energijska efikasnost u sektoru zgradarstva“ i „Integralno energijsko planiranje“. Panelisti i učesnici su ukazali da se danas energijski sektor razvija brzinom IT sektora i da je potrebno pratiti tehnološka dostignuća, ali isto tako država treba da ima uvijek aktuelnu  energijsku strategiju, zakonodavstvo i programe.
Read more