Pridruzite se radionici pod nazivom: "Inclusive Leadership For Corporate Sustainability"

Pridruzite se radionici pod nazivom: "Inclusive Leadership For Corporate Sustainability"

Pozivamo vas da se registrirate i pridruzite se radionici pod nazivom: "Inclusive Leadership For Corporate Sustainability", sponzoriranim od strane zena ifc-a na odborima i u programu poslovnog rukovodstva (wbbl).

Radionica ce se odrzati od  14 do 16 Marta, 2023  Novotel Sarajevo Bristol hotelu. Obuka ce se odrzati na engleskom jeziku, bez obezbeenog prevoda.

Cilj obuke je jacanje izvrsne linije i povecanje broja zena u odborima. Program se zasniva na fokusu ifc-a na stvaranju trzista i nasem razumijevanju realnosti ekonomija u nastajanju i razvoju.

Molimo procitajte detalje o radionici: Final invite for training Inclusive Leadership for Company Sustainability


Webinar „Primjena cirkularnih rješenja za unaprijeđenje poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, sektoru namještaja i sektoru obrade metala"

U sklopu projekata EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, uz finansijsku podršku Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, se vrši analiza cirkularnosti i resursne valorizacije mikro, malih i srednjih preduzeća u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, metalne industrije i proizvodnje namještaja u BiH. U okviru istraživanja organizujemo besplatan webinar na temu „Primjena cirkularnih rješenja za unaprijeđenje poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, sektoru namještaja i sektoru obrade metala“. Sadržaj istraživanja isključiva je odgovornost programa Ujedinjenih nacija i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili Savezne Republike Njemačke.

Cilj ovog webinara je pružiti uvid u to kako primjena cirkularnih rješenja može doprinijeti unaprijeđenju poslovanja u ovim sektorima, kao i predstaviti primjere dobre prakse, izazove i prilike za razvoj cirkularne ekonomije.

Webinar će se održati u virtualnom formatu putem Zoom-a u terminu 20.02.2023. godine od 11:00 - 12:30.

Učešće na webinaru je besplatno uz uslov da kompanija popuni upitnik dostupan na linku u nastavku. Nakon što popunite upitnik, dobit ćete link za pohađanje webinara.

Link za upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN9Haz3ZumVud0y9no_zhoz6bxX46cWPGQdRpqFRMHqc29pA/viewform?usp=send_form

Agenda:

 1. Uvod u cirkularnu ekonomiju i njene principe.
 2. Primjena cirkularnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru - iskustva, izazovi i prilike.
 3. Primjena cirkularnih rješenja u sektoru namještaja - iskustva, izazovi i prilike.
 4. Primjena cirkularnih rješenja u sektoru obrade metala - iskustva, izazovi i prilike.
 5. Diskusija: kako dalje razvijati cirkularne rješenja u ovim sektorima.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na asovsic@ceteor.ba.


CETEOR & IFC Seminar "ESG OSNOVE ZA BIZNIS"

Kompanija CETEOR u saradnji sa Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) organizuje seminar pod nazivom:

“ESG OSNOVE ZA BIZNIS”

Seminar će se održati 27. februara, 2023. godine, u hotelu Novotel Sarajevo Bristol

Seminar će voditi tim iskusnih profesionalaca iz CETEOR i IFC ECA ESG tima. Predavači imaju veliko znanje i praktično iskustvo u oblasti upravljanja okolišem, društvenim i korporativnim upravljanjem (ESG) i pružiće vrijedan uvid u ovu temu. Seminar će pokriti osnove ESG-a i njegov uticaj na poslovni sektor. Teme uključuju: ESG pristup u skladu sa IFC zahtjevima, pokretače promjena u ESG-u (uključujući faktore kao što su CBAM, klimatske promjene, pritisak u lancu snabdijevanja, taksonomija EU, preferencije kupaca, energetska kriza i zahtjevniji okolinski standardi i pravila), lokalni kontekst u Bosni i Hercegovini, usklađenost sa domaćim i međunarodnim standardima, te domaća i svjetska dobra praksa.

 

Ukupna kotizacija seminara je 250,00 KM. Cijene su bez PDV-a.

Popusti za više učesnika iz iste organizacije/institucije/kompanije: 5% za drugog i 10% za trećeg učesnika.

Dodatni popust od 10% odobrava se za učesnike koji su u prošlosti pohađali neki od CETEOR seminara.

POSEBNA PONUDA:  Četvrti učesnik – BESPLATNO .

Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijavu na seminar je 22.02.2023. godina.

Detaljni poziv možete preuzeti OVDJE

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE


EU INTERREG ADRION projekt SMART RIVER – Održana „Sektorska radionica sa ciljem podrške procjeni rizika, ranjivosti područja i definisanju plana smanjenja rizika od poplava u Općini Ilijaš“

EU INTERREG ADRION projekt SMART RIVER – Održana „Sektorska radionica sa ciljem podrške procjeni rizika, ranjivosti područja

i definisanju plana smanjenja rizika od poplava u Općini Ilijaš“

Danas su eksperti CETEOR-a učestvovali na „Sektorskoj radionici sa ciljem podrške procjeni rizika, ranjivosti područja i definisanju plana smanjenja rizika od poplava u Općini Ilijaš“, u okviru EU INTERREG ADRION projekta SMART RIVER - Building Smart Governance to Manage Flooding Risk of River Communities (Pametno upravljanje rizicima of poplava rječnih zajednica). Radionici su prisustvovali i predstavnici Općine Ilijaš, Agencije za sliv rijeke Save, predstavnici lokalnih zajednica pogođenih poplavama, te predstavnici službe spasilaca i civilne zaštite Ilijaša.


Naslov: JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA 1-DNEVNOM STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA SVE SUDIONIKE KOJI AKTIVNO DJELUJU U OBLASTI ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA U BIH – MODUL 2 (obuka u šest gradova u BIH)

JAVNI POZIV

ZA SUDJELOVANJE NA 1-DNEVNOM STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA SVE SUDIONIKE KOJI AKTIVNO DJELUJU U OBLASTI ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA U BIH – MODUL 2

U OKVIRU PROJEKTA

''POVEĆANJE ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE SA NISKOM STOPOM 

EMISIJE UGLJIKA (LOWCARBON)''

PROJEKT JE FINANSIRAN OD STRANE GCF-a (GREEN CLIMATE FUND), A PROVODI GA RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NARODA U BIH (UNDP BIH) U SARADNJI SA

„Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP“

KOJI PROVODI FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA BIH U SARADNJI SA SVJETSKOM BANKOM

Termini i lokacije stručnih edukacija:

 

 1. BRČKO, 22.02.2023. godine, Hotel Jelena: Bulevar mira 5, 76100 Brčko
 2. TUZLA , 23.02.2023. godine, Hotel Vertigos: Kulina Bana 2, 75000 Tuzla
 3. BANJA LUKA, 28.02.2023. godine, Hotel Jelena: Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka, RS 
 4. SARAJEVO, 07.03.2023. godine, Hotel Hills: Butmirska cesta 18, 71000 Sarajevo
 5. MOSTAR, 16.03.2023. godine, Hotel Eden: Konak 18, 88000 Mostar
 6. TREBINJE, 17.03.2023. godine, Hotel Central Park: Trg Slobode 6, 89101 Trebinje

 

Cilj projekta ''Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika (Lowarbon)'' je povećanje ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene, koji obuhvata integrisani paket politika, regulatorna, tehnička, informatička, finansijska i menadžerska rješenja koja su kreirana u cilju rješavanja rizika i prepreka za investiranje. Projekat će dovesti do povećanja nivoa ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika za četiri do pet puta, što će omogućiti BiH da ispuni navedeni cilj smanjenja emisija plinova s efektom staklene bašte iz sektora zgrada javne namjene.

Također, i Vlada Bosne i Hercegovine (BiH) prepoznala je značaj energetske efikasnosti (EE) za podršku održivom ekonomskom rastu i pridruživanju naše zemlje Evropskoj Uniji (EU), te je zahvaljujući Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) dobila kreditna sredstva za „Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ (Additional Financing for BEEP – AF BEEP). Cilj  projekta je demonstriranje prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i podrška razvoju skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat AF BEEP je pokrenut 2020. godine, a u FBiH ga implementira Federalno ministrstvo prostornog uređenja.

Zahvaljujući projektnim aktivnostima Federalnog ministrstva prostornog uređenja, od 2016. godine u okviru BEEP-a kroz investiciju od 39.3 miliona KM, do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada ukupne površine veće od 246.000 m². Time je kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Implementacijom mjera EE u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose 29.500 MWh.

Projekat energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini osim energetski efikasne obnove javnih zgrada, doprinosi i edukaciji šire javnosti o značaju energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, što je rezultiralo kreiranjem stručnog programa obuke u oblasti energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Stoga je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorne za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažiralo konsultantsku kompaniju CETEOR d.o.o. Sarajevo za implementaciju projekta pod nazivom ''Pružanje usluga organizacije i provođenja treninga iz oblasti energijske efikasnosti za različite grupe učesnika “. U skladu sa projektom i očekivanim rezultatima, trening je koncipiran u 3 modula:

 • Modul 1 - Energijska efikasnost i upravljanje energijom, Obnovljivi izvori energije (OIE), Nacionalni       investicijski okvir (NIF) - šest (6) jednodnevnih treninga;
 • Modul 2 - PCM (Project Cycle Managment) u projektima energijske efikasnosti i metodologija ciklusa   projektnog menadžmenta na primjeru ESCO modela - šest (6) jednodnevnih treninga;
 • Modul 3 -   Sastoji se od 2 komponente:

                          - Modul 3-3.1. -trodnevna radionica za PIU implementacijskih partnera;

                          - Modul 3-3.2.  EE u javnim zgradama u BiH- obuka za više rukovodstvo u javnim institucijama, kantonima, općinama (ministri, gradonačelnici, direktori itd. (namijenjeno višem rukovodstvu u javnim institucijama, kantonima, općinama (ministri, gradonačelnici, direktori itd.)) - četiri (4) jednodnevna treninga.                       

U okviru stručne radionice Modul 2 obrađuju se teme koje su u vezi sa implementacijom projekta GCF LCPB u BiH, stoga pozivamo sve eksperte iz oblasti EE, predstavnike institucija (državni, entitetski, kantonalni i općinski nivo), predstavnike privatnih kompanija koje rade u oblasti EE, vlasnike privatnih solarnih elektrana i drugih OIE, finansijske eksperte, banke, univerzitetske profesore, predstavnike nevladinih organizacija iz oblasti EE i sve ostale kompanije i eksperte iz oblasti EE da svojom prijavom i prisustvom uzmu aktivno učešće u:

MODUL 2   

 PCM (Project Cycle Managment) u projektima energijske efikasnosti i metodologija ciklusa projektnog menadžmenta na primjeru ESCO modela 

Nakon odslušanog Modula 2 učesnicima će biti dodijeljena Uvjerenja o uspješno završenoj obuci.

Broj mjesta na Modulu 2 je ograničen.

Organizatori snose troškove ručka i osvježenja u toku trajanja treninga.

Molimo Vas da pravovremeno osigurate učešće na Modulu 2 i  prijavite se putem  prijavnog obrasca.

Prijave izvršiti najkasnije 10 dana prije termina treninga.

Nakon isteka roka za prijavu, aplikanti će biti blagovremeno obaviješteni o prihvatanju/neprihvatanju aplikacije. Preporuka svim zainteresovanim za sigurno prihvaćanje aplikacija je da se prijave u najbliži grad od ponuđenih 6 lokacija.

Za više informacija o predstojećem treningu kontaktirajte: 

Amila Ivazović-Brčaninović, dipl.ing.arh., e-mail: abrcaninovic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 587, ili 

Šejla Kulić, dipl.ecc. e-mail: skulic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 599

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.


JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA 1-DNEVNOM STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA SVE SUDIONIKE KOJI AKTIVNO DJELUJU U OBLASTI ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA U BIH – MODUL 1 (obuka u šest gradova u BIH)

JAVNI POZIV

ZA SUDJELOVANJE NA 1-DNEVNOM STRUČNOM PROGRAMU OBUKE ZA SVE SUDIONIKE KOJI AKTIVNO DJELUJU U OBLASTI ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA U BIH – MODUL 1

U OKVIRU PROJEKTA

''POVEĆANJE ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE SA NISKOM STOPOM EMISIJE UGLJIKA (LOWCARBON)''

PROJEKT JE FINANSIRAN OD STRANE GCF-a (GREEN CLIMATE FUND), A PROVODI GA RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NARODA U BIH (UNDP BIH) U SARADNJI SA

„Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP“

KOJI PROVODI FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA BIH U SARADNJI SA SVJETSKOM BANKOM

Termini i lokacije stručnih edukacija:

 

 1. TUZLA , 20.02.2023. godine, Hotel Vertigos: Kulina Bana 2, 75000 Tuzla, BIH
 2. BRČKO, 21.02.2023. godine, Hotel Jelena: Bulevar mira 5, 76100 Brčko, BIH
 3. BANJA LUKA, 27.02.2023. godine, Hotel Jelena: Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka, RS, BIH 
 4. SARAJEVO, 06.03.2023. godine, Hotel Hills: Butmirska cesta 18, 71000 Sarajevo, BIH
 5. MOSTAR, 14.03.2023. godine, Hotel Eden: Konak 18, 88000 Mostar, BIH
 6. TREBINJE, 15.03.2023. godine, Hotel Central Park: Trg Slobode 6, 89101 Trebinje, BIH, RS

 

Cilj projekta ''Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika (Lowarbon)'' je povećanje ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene, koji obuhvata integrisani paket politika, regulatorna, tehnička, informatička, finansijska i menadžerska rješenja koja su kreirana u cilju rješavanja rizika i prepreka za investiranje. Projekat će dovesti do povećanja nivoa ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika za četiri do pet puta, što će omogućiti BiH da ispuni navedeni cilj smanjenja emisija plinova s efektom staklene bašte iz sektora zgrada javne namjene.

Također, i Vlada Bosne i Hercegovine (BiH) prepoznala je značaj energetske efikasnosti (EE) za podršku održivom ekonomskom rastu i pridruživanju naše zemlje Evropskoj Uniji (EU), te je zahvaljujući Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) dobila kreditna sredstva za „Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ (Additional Financing for BEEP – AF BEEP). Cilj  projekta je demonstriranje prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i podrška razvoju skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat AF BEEP je pokrenut 2020. godine, a u FBiH ga implementira Federalno ministrstvo prostornog uređenja.

Zahvaljujući projektnim aktivnostima Federalnog ministrstva prostornog uređenja, od 2016. godine u okviru BEEP-a kroz investiciju od 39.3 miliona KM, do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada ukupne površine veće od 246.000 m². Time je kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Implementacijom mjera EE u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose 29.500 MWh.

Projekat energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini osim energetski efikasne obnove javnih zgrada, doprinosi i edukaciji šire javnosti o značaju energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, što je rezultiralo kreiranjem stručnog programa obuke u oblasti energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Stoga je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorne za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažiralo konsultantsku kompaniju CETEOR d.o.o. Sarajevo za implementaciju projekta pod nazivom ''Pružanje usluga organizacije i provođenja treninga iz oblasti energijske efikasnosti za različite grupe učesnika “. U skladu sa projektom i očekivanim rezultatima, trening je koncipiran u 3 modula:

 • Modul 1 - Energijska efikasnost i upravljanje energijom, Obnovljivi izvori energije (OIE), Nacionalni investicijski okvir (NIF) - šest (6) jednodnevnih treninga;
 • Modul 2 - PCM (Project Cycle Managment) u projektima energijske efikasnosti i metodologija ciklusa projektnog menadžmenta na primjeru ESCO modela - šest (6) jednodnevnih treninga;
 • Modul 3 -   Sastoji se od 2 komponente:

                          - Modul 3-3.1. - trodnevna radionica za PIU implementacijskih partnera;

                          - Modul 3-3.2.  EE u javnim zgradama u BiH- obuka za više rukovodstvo u javnim institucijama, kantonima, općinama (ministri, gradonačelnici, direktori itd. (namijenjeno višem rukovodstvu u javnim institucijama, kantonima, općinama  (ministri, gradonačelnici, direktori itd.)) - četiri (4) jednodnevna treninga.                              

U okviru stručne radionice Modul 1 obrađuju se teme koje su u vezi sa implementacijom projekta GCF LCPB u BiH, stoga pozivamo sve eksperte iz oblasti EE, predstavnike institucija (državni, entitetski, kantonalni i općinski nivo), predstavnike privatnih kompanija koje rade u oblasti EE, vlasnike privatnih solarnih elektrana i drugih OIE, finansijske eksperte, banke, univerzitetske profesore, predstavnike nevladinih organizacija iz oblasti EE i sve ostale kompanije i eksperte iz oblasti EE da svojom prijavom i prisustvom uzmu aktivno učešće u:

MODUL 1   

Energijska efikasnost i upravljanje energijom, Obnovljivi izvori energije (OIE) i Nacionalni investicijski okvir (NIF) 

Nakon odslušanog Modula 1 učesnicima će biti dodijeljena Uvjerenja o uspješno završenoj obuci.

Broj mjesta na Modulu 1 je ograničen.

Organizatori snose troškove ručka i osvježenja u toku trajanja treninga.

Molimo Vas da pravovremeno osigurate učešće na Modulu 1 i  prijavite se putem  prijavnog obrasca.

Prijave izvršiti najkasnije 10 dana prije termina treninga.

Nakon isteka roka za prijavu, aplikanti će biti blagovremeno obaviješteni o prihvatanju/neprihvatanju aplikacije. Preporuka svim zainteresovanim za sigurno prihvaćanje aplikacija je da se prijave u najbliži grad od ponuđenih 6 lokacija.

Za više informacija o predstojećem treningu kontaktirajte: 

Amila Ivazović-Brčaninović, dipl.ing.arh., e-mail: abrcaninovic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 587, ili 

Šejla Kulić, dipl.ecc. e-mail: skulic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 599

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.