Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata - u februaru 2014

CETEOR d.o.o. Sarajevo XIII put organizuje Program obuke energetskih certifikatora, pa poziva sve zainteresovane da pohađaju:

"PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA ZA JEDNOSTAVNE I SLOŽENE SISTEME”

Modul 1 & Modul 2

Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hollywood Ilidža

 
Read more


Advanced training

According to the decision of the Federal Ministry of Physical Planning (FMPU) of 31.12.2010. (Decision no. 02/10), CETEOR Ltd Sarajevo are registered as an authorized company for conducting training programs for energy audits and energy certification of buildings.

 

Training programs for energy auditing and certification, based on authorization of Federal ministry of spatial planning:

 • Additional upgrade training for energy auditing and certification, based on authorization of Federal ministry of spatial planning - Module 3 (Delivering of one training program)
 • 60 trained attendant

 


Program usavršavanja

 

 

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA 

PROGRAM USAVRŠAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM

MODUL 3

 

Trajanje programa*:

8-16 sati ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energijske efikasnosti u zgradarstvu, industriji, transportu, o promjenama regulative i razvoju računarskih alata.

 

Ko je obavezan slušati Modul 3 i kada?

Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) jednom u razdoblju od dvije (2) godine obavezno pohađaju ovlaštene osobe, te imenovane i stručne kvalificirane osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade u skladu s Propisima Uredbe.

 

Uvjerenje koje izdaje Nosilac obuke kandidatu: Uvjerenje o sudjelovanju u programu usavršavanja (Uvjerenje se prilaže pri produženju Ovlaštenja Federalnom ministarstvu prostornog uređenja).

 

Provjera znanja (završni ispit): Nije predviđen/a.

 

 

Programom usavršavanja stručno kvalifikovane osobe stiču znanja o:

 • Izvještajima o energijskim auditima i energijskim certifikatima zgrada,
 • Tehničkom napretku u struci (materijalima, opremi, tehnologiji, metodologiji...),
 • Promjenama vezanim uz regulativu iz područja energijske efikasnosti zgrada, promjenama evropskog prava na tom području,
 • Razvoju software-skih alata za izračun energijskih karakteristika zgrada,
 • Ispravnosti, tačnosti i potpunosti uzdatih energijskih certifikata zgrada i izrađenih izvještaja o energijskom auditu.

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO

Topal Osman Paše 32 B

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563 587

Fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.ba, www.ceteor.ba


Module 2

According to the decision of the Federal Ministry of Physical Planning (FMPU) of 31.12.2010. (Decision no. 02/10), CETEOR Ltd Sarajevo are registered as an authorized company for conducting training programs for energy audits and energy certification of buildings.

 

Training programs for energy auditing and certification, based on authorization of Federal ministry of spatial planning:

 • Delivering of two training programs for energy auditing and certification of building with complex technic systems – Module 2
 • 51  trained attendant

Modul 2

 

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM

MODUL 2

 

Trajanje programa:

24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka),

32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i

18 sati za Modul 2 (elektro struka).

 

Ko može pohađati  Modul 2?

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za složeni tehnički sistem - MODUL 2 je uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

 

Provjera znanja (završni ispit): Kandidat koji uspješno položi provjeru znanja (završni ispit) koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela,  stiče Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuje kao lice koje vrši energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

 

 

SADRŽAJ MODUL-A 2 ZA ARHITEKTONSKU I GRAĐEVINSKU STRUKU

  

SADRŽAJ MODUL-A 2 ZA MAŠINSKU STRUKU

 

Sadržaj MODUL-a 2 za elektro struku

 

 

Nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja, fizičke osobe su osposobljene:

Za dobro poznavanje važećih Propisa kojima se u FBIH implementiraju direktive iz područja energijske efikasnosti,

 • Da budu sposobne za samostalno prikupljanje i obradu podataka o zgradi i o tehnikim sistemima u zgradi, a koji su potrebni za energijsku ocjenu sukladno Metodologiji provođenja energijskog audita propisanog ovom uredbom,
 • Za primjenu računarskih programa namijenjenih za obavljanje proračuna s ciljem dobivanja podataka koji se iskazuju kod energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
 • Za ocjenu načina upravljanja energijom u zgradi,
 • Za ocjenu građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energijske i toplotne zaštite,
 • Za ocjenu tehničkog sistema zgrade,
 • Za intepretiranje podataka o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevinskih dijelova zgrade,
 • Za izvođenje potrebnih proračuna potrebnih za obavljanje energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
 • Za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade i davanje preporuka za korištenje zgrade, odnosno za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti sistema grijanja i sistema klimatizacije u zgradi, elektrotehničkog sistema, i sistema za pripremu potrošne tople vode,
 • Za izradu Certifikata zgrade i izvještaja o provedenom energijskom pregledu zgrade.

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO

Topal Osman Paše 32 B

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563 587

Fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.bawww.ceteor.ba


Module 1

According to the decision of the Federal Ministry of Physical Planning (FMPU) of 31.12.2010. (Decision no. 02/10), CETEOR Ltd Sarajevo are registered as an authorized company for conducting training programs for energy audits and energy certification of buildings.

 

Training programs for energy auditing and certification, based on authorization of Federal ministry of spatial planning:

 • Delivering of nine training programs for energy auditing and certification of building with simple technic systems – Module 1
 • 200 trained attendant

Modul 1

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM

MODUL 1

 

Trajanje programa: 40 sati

 

Ko može pohađati Modul 1?

 

Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke; da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen stručni ispit.

 

Provjera znanja (završni ispit): Kandidat koji uspješno položi provjeru znanja (završni ispit) koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, stiče Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuje kao lice koje vrši energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

 

 

Nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja, fizičke osobe su osposobljene:

 • Za dobro poznavanje važećih Propisa kojima se u FBIH implementiraju direktive iz područja energijske efikasnosti.
 • Da budu sposobne za samostalno prikupljanje i obradu podataka o zgradi i o tehničkim sistemima u zgradi, a koji su potrebni za energijsku ocjenu usklađenu s Metodologijom provođenja energijskog audita propisanog ovom uredbom,
 • Za primjenu računarskih programa namijenjenih za obavljanje proračuna s ciljem dobivanja podataka koji se iskazuju kod energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
 • Za ocjenu načina upravljanja energijom u zgradi,
 • Za ocjenu građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energijske i toplotne zaštite,
 • Za ocjenu tehničkog sistema zgrade,
 • Za intepretiranje podataka o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevinskih dijelova zgrade,
 • Za izvođenje potrebnih proračuna potrebnih za obavljanje energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
 • Za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade i davanje preporuka za korištenje zgrade, odnosno za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti sistema grijanja i sistema klimatizacije u zgradi, elektrotehničkog sistema i sistema za pripremu potrošne tople vode,
 • Za izradu Certifikata zgrade i izvještaja o provedenom energijskom pregledu zgrade.

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

 

CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO

 

Topal Osman Paše 32 B, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563 587

Fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.ba, www.ceteor.ba


New web site launched

CETEOR launched web site with new features.

More information coming soon.

 

CETEOR, your reliable partner.

 

Quality since 1992


Puštena u rad nova web stranica

CETEOR je pustio u rad svoju novu web stranicu. Na ovaj način nastavljeno je praćenje modernih trendova prezentiranja usluga široj javnosti putem interneta. Nova stranica nudi nove načina prezentiranja usluga svim zainteresovanim. Svaka poslovna jedinica je prikazana posebno, kako bi korisnici/klijenti na lakši način pronašli koji sektor pokriva potrebe njihovih organizacija/institucija. Također, nova poslovna jedinica EKO CET je zasebno prezentirana, te aktivnosti koje se realizuju u sklopu ove poslovne jedinice.
Read more


Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemom

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE

ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMIMA

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada (Program osposobljavanja: Modul 1 i Modul 2, Program usavršavanja: Modul 3).

Do sada je uspješno realizovano sedamnaest (18) obuka za MODUL 1, pet (5) obuka za MODUL 2 i sedam (7) termina Programa stručnog usavršavanja (Modul 3).

Kroz programe osposobljavanja, obučeno je 401 energijskih certifikatora arhitektonske, građevinske mašinke i elektro struke, dok je program stručnog usavršavanja pohađalo 242 stručna kvalifikovana lica.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017.godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita.

Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Uslov za dobivanje Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a.

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslovima propisanih Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada, ova licasu obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od:

 • 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struka), 
 • 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka),
 • 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i
 • 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Energijski audit i energijsko certificiranje zgrade provode fizičke ili pravne osobe. Po uspješno obavljenoj obuci, budući energijski auditori i certifikatori postaju kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1) i složenim tehničkim sisitemom (Modul 2).

Program stručnog usavršavanja (Modul 3) jednom u razdoblju od dvije (2) godine obavezno pohađaju ovlaštene osobe, te imenovane i stručne kvalificirane osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade u skladu s Propisima Uredbe. Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od:

 • 8-16 sati ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energijske efikasnosti u zgradarstvu, industriji, transportu, o promjenama regulative i razvoju računarskih alata.

 

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1  je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke; da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen stručni ispit.

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za složeni tehnički sistem - MODUL 2 je uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

Program stručnog usavršavanja (MODUL 3) jednom u razdoblju od dvije (2) godine obavezno pohađaju ovlaštene osobe, te imenovane i stručne kvalificirane osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade u skladu s Propisima Uredbe. Uredno ispunjavanje obaveze pohađanja Programa usavršavanja omogućava fizičkim ili pravnim licima kojima je FMPU dalo ovlasti za energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada, da obnove isto nakon isteka propisanog razdoblja.

 

O Programu osposobljavanja i završnom ispitu

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata,  za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli,  Građevinskog i Arhitektonskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po  tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa složenim tehničkim sistemom, uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. U svrhu što adekvatnijeg osposobljavanja polaznika za rad, obuka pruža praktično upoznavanje sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE.

Nosilac programa u svrhu provedbe praktičnog dijela nastave, koristi software za proračune koji se polaznicima na obukama za Modul 1 (jednostavni tehnički sistem), detaljno predstavlja od strane autora software-a, nakon čega uslijeđuje rad na software-u od strane polaznika, koji paralelno s organizatorom koriste isti na konkretnom praktičnom primjeru zgrade. Na obukama Modul 2 (složeni tehnički sistem), omogućen je rad na praktičnom primjeru kroz software-e koje polaznici aktivno koriste u svojoj profesionalnoj orijentaciji.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

 

Novosti od proglašenja Zakona o energijskoj efikasnosti u FBIH i donošenja Uredbi za fizička lica?

Fizička osoba, kao stručna kvalifikovana osoba, ovlaštena u skladu s Uredbom može obavljati poslove energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom samostalno, u okviru registriranog obrta – srodne djelatnosti, i/ili kao dodatnu ili dopunsku djelatnost, a prema kvalifikaciji i šifri djelatnosti.

Uvjet za dobivanje ovlasti za fizičke osobe koje izdaje FMPU, daje se osobi koja je zadovoljila uvjete pristupanja Programu osposobljavanja, tj. osobi koja je uspješno položila provjeru znanja (ispit) i stekla Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1; te sklopila Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

 

Zainteresiran sam za obuku, kako se prijaviti i ući u bazu polaznika?

Nosilac obuke (organizator) organizuje termine programa obuke shodno zainteresiranosti učesnika i do nekoliko puta godišnje. Svaki zainteresirani kandidat može ući u bazu polaznika popunavanjem obrasca koji je dostupan putem linka:

 

Obrazac/certificiranje_CETEOR

 

Popunjavanjem obrasca, ulazite na listu kandidata, uz napomenu da je broj polaznika po Modulu i terminu ograničen u skladu s Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18).Popunjavanjem obrasca, obezbijeđujete si rezervaciju mjesta polaznika u okviru prvog narednog termina Obuke, odnosno ciljanog Modula.

 

Sve obrasce, odnosno prijave zainteresiranih kandidata potrebno je dostaviti putem mail-a na:

certificiranje@ceteor.ba ili putem fax-a: +387 33 205 725.

 

Prijava kandidata za Program stručnog usavršavanja (Modul 3) također se vrši putem predmetnog obrasca.

 

Kontakt telefon

Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na:  

MA Džana Jusufović, dipl.ing.arh.

Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 563 586, fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.ba

Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba