PD Igman - Isporuka materijala za prevenciju i reagovanje u hitnim slučajevima

Kako bi u svojim proizvodnim pogonima unaprijedili zaštitu na radu i zaštitu okoliša, firma PD Igman je izvršila narudžbu seta sredstava namijenjenih za tu svrhu. CETEOR je u decembru 2017. godine za potrebe kompanije PD Igman isporučio set proizvoda renomiranog proizvođača DENIOS za preventivno djelovanje, tj. djelovanje u incidentnim slučajevima.
Read more