Poziv na XII školu "Stručnjak za upravljanje otpadom - stepen 1"

Koje su koristi od pohađanja škole?

Potreba za organizacijom ove škole bazirana je na činjenicama da svako pravno lice kojem je izdata okolinska dozvola u FBiH, RS i Distriktu Brčko, prema važećim propisima mora odrediti lice odgovorno za izradu Plana o upravljanju otpadom i u novoj Nomenklaturi zanimanja u BiH uspostavljeno je zanimanje stručnjak za upravljanje otpadom. U nedostatku formalnog obrazovanja za stručnjake za upravljanje otpadom, CETEOR d.o.o. Sarajevo organizuje XII školu „Stručnjak za upravljanje otpadom – stepen 1“ kako bi polaznicima pružio potrebna znanja iz oblasti upravljanja otpadom, a koji će biti u mogućnosti samostalno izraditi Plan o upravljanju otpadom.
Read more


Poziv na seminar "Sigurnost i zaštita zdravlja radnika"

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Na seminaru će se učesnici upoznati kako optimalno provoditi propise zaštite na radu, te kako iskoristiti propisana prava i obaveze u postupku inspekcijskog nadzora. Također, govorit će se o mišljenju i odlukama specijaliste medicine rada, kao i o primjeni novog Zakona o radu koji tretira povrede na radu i bolovanja uposlenika, nadzoru nad primjenom mjera zaštite bezbjednosti i zdravlјa na radu na građevisnkim objektima, niskogradnje i visokogradnje, u industrijskim pogonima, kao i redovnim i vanrednim inspekcijskim pregledima radi provjere sprovođenja zakona i drugih propisa. Cilj seminara je pružanje i razmjena najnovijih informacija i postignuća iz oblasti  zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.
Read more


Poziv za učešće na seminaru "Alternativni načini iskorištavanja otpada kao sirovine"

Koje su koristi od pohađanja seminara i zašto se organizira?

Bosna i Hercegovina ima nerazvijenu infrastrukturu u pogledu održivog upravljanja otpadom, što za posljedicu ima da se otpad neadekvatno tretira, a u najviše slučajeva odlaže na (ne)legalne deponije. Ovakav način upravljanja otpadom predstavlja veliki pritisak za okoliš, te ugrožava zdravlje ljudi. Osim toga gubi se prilika da se iskoriste korisna svojstva otpada i od njih stvori dodatna vrijednost i  stvore nova radne mjesta.
Read more


PoWER (Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm) projekat je finansiran od Interreg Adrion Programa

Vodeći partner je National Research Council Construction Technologies Institute (Italija) a ostali partneri su CNA (Italija), RDA Porin (Hrvatska), CERTH (Grčka), CCI THESPROT IA (Grčka), FEP (Srbija), CDI (Albanija), Općina Drač (Albanija) i CETEOR doo (Bosna i Hercegovina). Pridruženi partner iz Bosne i Hercegovine je Lika Brčko. 
Read more


PORTODIMARE (geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment) projekat je finansiran od Interreg Adrion Programa

Vodeći partner je Emilia-Romagna Region, Directorate General for Territory and Environment Protection (Italija)a ostali partneri su CORILA (italija), RRC Koper (Slovenija), PAP/RAC (Hrvatska), HCMR (Grčka),  ZPUIZ (Hrvatska), CP APULIA (Italija), Service OOMM (Italija), RdV (Italija), JPMDCG (Crna Gora)i CETEOR doo (Bosna i Hercegovina).
Read more