Izvještaj sa drugog seminara „Upravljanje ambalažnim, elektronskim i elektroničkim otpadom“

Drugi seminar „Upravljanje ambalažnim, elektronskim i elektroničkim otpadom“ je održan u četvrtak 28.11.2013. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu. Nakon uspješno realizovanog prvog seminara koji je u julu ove godine održan u Neumu, a koji je pohađalo oko 30 učesnika, CETEOR je nakon velikog broja upita organizovao i drugi seminar na ovu temu. Seminar su pohađali polaznici iz različitih organizacija (ukupno 21),  od državnih organa uprave do privrednih subjekata, kao i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Ministarstva okoliša i turizma FBiH. Na taj način stvorena je mogućnost da se čuju iskustva i problemi sa različitih nivoa i iz različitih oblasti. Read more

Drugi seminar o upravljanju ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom

Nakon uspješno održanog prvog seminara koji je pohađalo blizu 30 učesnika, Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće na

Drugi seminar o upravljanju ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom
Zakonski okvir i praktična primjena

28. novembar/studeni 2013. god. (četvrtak)
Hotel Hollywood, Sarajevo
Read more


Licenses and authorizations

ENVIRONMENT

  1. Decision on the list of companies authorized to prepare Environmental Impact Assessment Studies (Ministry of environment and tourism of Federation BiH) (PDF)
  2. Certificate to perform activities related to environmental protection (Ministry of spatial planning, civil engineering and ecology of Republik Srpska) (PDF)

 

ENERGY

  1. Ovlaštenje - Nosioc programa za provođenje Programa obuke (Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja) za lica koja će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje u pravnom licu ovlaštenom za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje (PDF)
  2. Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda  i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom (Ministry of Spatial planning of Federation BiH) (PDF)
  3. Rješenje o imenovanju kvalifikovanih lica za provođenje energetskih pregelda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim ssistemom

Licence i ovlaštenja

OKOLIŠ 

  1. Rješenje o Listi nositelja izrade studije uticaja na okoliš (Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH) (PDF)
  2. Licenca za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske) (PDF)

 

ENERGIJA 

  1. Ovlaštenje - Nosioc programa za provođenje Programa obuke (Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja) za lica koja će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje u pravnom licu ovlaštenom za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje (PDF)
  2. Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda  i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom (Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH (PDF)
  3. Rješenje o imenovanju kvalifikovanih lica za provođenje energetskih pregelda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim ssistemom