Održan seminar ''Mjerenje buke u okolišu''

U periodu 09-10.11.2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu održana je stručna edukacija na temu ''Mjerenje buke u okolišu''. Učesnici stručne edukacije upoznati su sa osnovnim principima i tehnikama mjerenja buke, primjerima iz prakse, obavezama BiH na putu ka pristupanju Evropskoj Uniji u pogledu zaštite od buke, važećem zakonodavstvu u BiH, mjernim metodama za mjerenje buke u okolišu, mjernim uređajima, zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025:2006 te rješenjima kod implementacije za laboratorije koje vrše mjerenja buke.

Slike sa seminara možete pogledati OVDJE.


Uspješno isporučen program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE) u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving Fond u deset (10) gradova BiH

 

Od 2013. godine projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ daje značajan doprinos u institucionalizaciji aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini, promociji energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Republike Srpske su kroz tehničku asistenciju UNDP-a radili na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE).
Read more