Seminar "Theories and achievements in managing specific types of waste"

CETEOR d.o.o. Sarajevo is organizing

Seminar "Theories and achievements in managing specific types of waste" 

Date: 29- 30.10.2014

Place: Teslić, hotel Kardial

 

More details in the attached documents (BHS Language)

Call for seminar(BHS)

Application for registration  HERE (BHS)

For any additional information please contact ekavazovic@ceteor.ba or tel. 033 563 582


Seminar "Teorije i postignuća u upravljanju specifičnim vrstama otpada"

CETEOR d.o.o. Sarajevo organizuje

Seminar "Teorije i postignuća u upravljanju specifičnim vrstama otpada" 

Vrijeme: 29 - 30.10.2014

Mjesto: Teslić, hotel Kardial

 
Read more


Seminar "Safety on work"

CETEOR d.o.o. Sarajevo is organizing

Seminar "Safety on work" 

Date: 30- 31.10.2014

Place: Teslić, hotel Kardial

 
Read more


Seminar "Sigurnost na radu"

CETEOR d.o.o. Sarajevo organizuje

Seminar "Sigurnost i zaštita na radu" 

Datum: 30- 31.10.2014

Mjesto: Teslić, hotel Kardial

 
Read more


Training programme for energy audits and energy certification of buildings in October

CETEOR d.o.o. Sarajevo is organizing

"TRAINING PROGRAM FOR ENERGY AUDITS AND ENERGY CERTIFICATION OF BUILDINGS" 

Module 1, 2 and 3

Place: Sarajevo

Dates: 28.10 - 01.11 2014 (all day course, 12:00 - 19:00h)

 
Read more


Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata - u oktobru 2014

CETEOR d.o.o. Sarajevo XVIII put organizuje Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja energetskih certifikatora, pa Vas poziva na:

"PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA”

Modul 1 & Modul 2 & Modul 3

Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hollywood Ilidža

 

Termini: 

Modul 1: 28.10. – 01.11.2014. godine


Modul 2: novembar 2014. godine

Modul 3: decembar 2014. Godine

 

Tačni datumi/termini Modula 2&3 će se utvrditi naknadno u dogovoru sa zainteresovanim kandidatima.

 

Detaljnije informacije o uslovima pohađanja pojedinih programa možete naći u Pozivu ili na telefon 033 563 587.

 

Za učešće na Programu osposobljavanja, molimo Vas popunite PRIJAVU i dostavite je putem e-maila ili faxa.

Email: certificiranje@ceteor.ba

Fax: 033 205 725