CETEOR became official and only partner of DENIOS AG for the region Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro

On the 10th od March 2016 representative of CETEOR have visited DENIOS AG at their headquarter in Bad Oeynhausen in Germany to finalize details of cooperation among two companies. CETEOR became official and only partner of DENIOS AG for the region Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. OVERVIEW OF OFFICES
Read more


CETEOR postao zvanični i jedini partner kompanije DENIOS AG za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore

Dana 10.03.2016. godine predstavnici firme CETEOR su posjetili kompaniju DENIOS AG u njihovom sjedištu u Bad Oyenhausenu u Njemačkoj kako bi se finalizirali detalji saradnje ove dvije kompanije. CETEOR je postao zvanični i jedini partner za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. PREGLED PREDSTAVNIŠTAVA  
Read more


Poziv na seminar "Sigurnost i zaštita na radu" i seminar "Tretmani otpada i resursna efikasnost - primjena cirkularne ekonomije"

 

SEMINAR 1 „Sigurnost i zaštita na radu"

23-24.03.2016. godine

SEMINAR 2 „Tretmani otpada i resursna efikasnost – primjena cirkularne ekonomije“ 

24-25.03.2016. godine

Hotel „KARDIAL“, Teslić
Read more