Seminar „Primjena novog Pravilnika o građevinskom otpadu i obavezna okolinska dokumentacija na gradilištu“

25.02.2020., Hotel „HILLS“, Sarajevo

Koje su koristi od pohađanja seminara?

PPohađanje seminara omogućava učesnicima pored sticanja znanja iz oblasti upravljanja građevinskim otpadom da se upoznaju sa konkretnim primjerima sa najkompleksnijih infrastrukturnih projekata iz BiH i regiona. Pored ovoga polaznici će imati priliku za umrežavanje sa osobama koje imaju slične probleme i/ili rješenja za probleme. CETEOR je u prošlosti realizovao veliki broj seminara koje su pohađale hiljade učesnika i umrežavanje ljudi sa sličnim problemima je vrlo često istaknuto kao ključna korist pohađanja seminara. Upravo je razmjena iskustava učesnika seminara velika vrijednost sa same učesnike. Krajem 2019. godine u FBiH je usvojen novi Pravilnik o građevinskom otpadu (Službene novine FBiH 93/19), a ovaj seminar će poslužiti kao podloga da se dobiju odgovori u vezi obaveza Investitora, Izvođača i Nadzora. Pored zakonskih propisa i pratećih dokumenata cilj seminara je razmijeniti informacije i najnovija postignuća i inovacije iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja građevinskim otpadom.
Read more