REZERVIŠITE DATUME: Deveto Savjetovanje o energetici 2023: "Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana” u organizaciji CETEOR-a

Pozivamo Vas da rezervišete datume 05. i 06. 10. 2023. godine radi posjete devetom Savjetovanju o energetici pod nazivom "Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana” koje organizuje CETEOR. Savjetovanje ima za cilj da okupi zainteresirane osobe iz oblasti energetike, informacionih tehnologija i održivosti, kako bi razmotrili najnovije trendove u digitalizaciji energetskog sektora i primjenu principa cirkularne ekonomije u kreiranju niskokarbonske budućnosti na Zapadnom Balkanu. Savjetovanje će se održati u Hotelu Hills, Sarajevo.

Uskoro očekujte detaljne informacije vezane za održavanje 9. Savjetovanja o energetici, a do tada, pratite nas na društvenim mrežama: Facebook, LinkedIn i Instagram.

Vaš CETEOR


Projekat ADDUPT – početak sastanka

Od 7. do 8. marta, evropski partneri Adupta sastali su se u Madridu kako bi započeli projekat. Cilj ovog projekta je da odgovori na potrebe VET instituta na Zapadnom Balkanu u cilju razvoja konkretnih veza sa tržištem rada zelenog sektora u nastajanju.


DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT ZA OBJEKAT „POSLOVNI CENTAR UNITIC“

Naziv projekta/aktivnosti DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT ZA OBJEKAT „POSLOVNI CENTAR UNITIC“, Sarajevo 
Name of project/activity Izrada detaljnog energijskog audita za „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ Sarajevo 

(objekti A, B, C, D i E sa garažnim prostorom)

 

Kratak opis Završena je izrada DEA (DETALJNI ENERGIJSKI AUDIT) za objekat „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ koji je smješten u zoni gradskog centra Marijin dvor u Sarajevu. Poslovni centar izgrađen je u periodu između 1985. i 1987.godine kao jedan od značajnijih projekata arhitekte Josipa Štrausa za sjedište tadašnjeg UNIS – Holdinga, jedne od najvećih kompanija metalne industrije u bivšoj Jugoslaviji. Također, bio je i najveći poslovni centar u Bosni i Hercegovini. Usljed ratnih dejstava, u periodu 1992. – 1995. godine pretrpio je značajna oštećenja, te je izvršena rekonstrukcija objekta u periodu između 2002. – 2004. godine. U međuvremenu je promijenjena vlasnička struktura, formirana je kompanija UNITIC i istoimeni poslovni centar. Glavne djelatnosti kompanije su: iznajmljivanje poslovnih prostora i sadržaja, priprema i održavanje poslovnih prostora prema zahtjevima klijenata, pružanje telekomunikacijskih usluga, priprema i održavanje prostora za postavljanje antena, iznajmljivanje prostora za postavljanje bankomata, iznajmljivanje prostora za postavljanje reklamnih panoa i iznajmljivanje prostora za postavljanje jarbola za isticanje zastava. 

     

1.Pogled na tornjeve A i B                    2. Situacija kompleksa Unitic

Poslovni centar Unitic sastoji se od pet objekata međusobno povezanih pješačkim mostovima na nivou visokog prizemlja i mezanina. Osnovnu funkciju čine kancelarijski prostori koji su smješteni u tornjevima A i B i dijelom u objektu D. Prateći prostori su većinom smješteni u objektima C, D i E i čine ih uslužni prostori, ugostiteljski prostori, konferencijske sale, pomoćni dijelovi poslovnih prostora, klinika Eurofarm, garaža, te tehnički, skladišni i komunikacijski prostori.

Bruto površina grijanog dijela objekta Poslovnog centra Unitic iznosi: A= 37.428,85 m2, od čega neto grijanu površinu objekta čini: Ak= 33.133,61 m2.

Obzirom na veličinu objekta, te njegov značaj, funkciju, složene termo-tehničke sisteme, te visoke zahtjeve klijenta, izrada DEA za „POSLOVNI CENTAR UNITIC“ je bio pravi izazov za tim eksperata iz Ceteora i sa Mašinskog fakulteta iz Sarajeva. Višemjesečni timski rad donio je sjajna i inovativna rješenja za poboljšanje energijske efikasnosti cijelog kompleksa. Na osnovu analize prikupljenih podataka dobijen je uvid u zatečeno energijsko stanje objekata, te su predložene konkretne energijski, ekonomski i okolinski optimalne mjere povećanja energijske efikasnosti predmetnih objekata. Osim standardnih mjera za poboljšanje EE, predložene su i nestandardne mjere koje će dodatno doprinijeti i kvaliteti prostora i komforu klijenata, kao što su ozelenjavanje ravnog krova, postavljanje unutrašnjih zaslona za zaštitu od pregrijavanja na tornjevima, postavljanje vanjskih brisoleja i biljaka penjalica u svrhu zaštite od sunca na restoranu objekta, postavljanje solarnih kolektora za zagrijavanje tople vode i solarnih panela za vlastitu proizvodnju električne energije.  Implementacijom svih predloženih mjera ostvarile bi se uštede u toplotnoj i električnoj energiji, smanjili bi se troškovi za grijanje i korištenje električne energije, te bi se riješio problem nedovoljnog toplotnog komfora unutar objekata i smanjila emisija CO2.

Short description

 

       

               3. Izgled ravnog ozelenjenog krova                          4. Sistem za ozelenjavanja zidova

5.Idejno rješenje ozelenjavanja istočne (lijevo) i zapadne (desno) fasade restorana 

 


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

Vas poziva na

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L  1

Termin održavanja cjelodnevne nastave (09:00 – 17:00 h) za inženjere:

mašinske struke       arhitektonske/građevinske struke        elektrotehničke struke

petodnevna nastava

15-19. maj 2023. godine

CETEOR d.o.o. kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), već 12 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).  

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano dvadesetdva (22) obuka za MODUL 1, devet (9) obuka za MODUL 2 i deset (10) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 800 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017. godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita. Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke kao i da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

O Programu osposobljavanja i provjeri znanja (završnom ispitu)

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata, za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

Cijena programa obuke i polaganja ispita uključuje:

Kotizaciju za Program osposobljavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, software  kafe pauze i ručkove:   1.290,00 KM
Naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva troškove jednog pristupanja ispitu:      600,00 KM
U cijenu nije uključen PDV                                                                                                              Ukupno:  1.890,00 KM

Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Agenda i radni materijal programa biti će raspoloživi polazniku na dan početka obuke.

Kandidati su u obavezi Nosiocu obuke dostaviti sljedeću dokumentaciju poštom ili na dan održavanja obuke:

Diploma, VII stepen stručne spreme Ovjerena kopija
Dokaz o radnom iskustvu (u skladu s uslovima) Original sa potpisom i pečatom poslodavca

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti:

MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 563 587, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba;Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba