Izvještaj sa seminara „Upravljanje opasnim otpadom i opasnim materijama“

Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj - CETEOR d.o.o. Sarajevo. je u Neumu u periodu 25-26. 05.2017. godine, održao seminar na temu „Upravljanje opasnim otpadom i opasnim materijama“. Na seminaru je bilo prisutno 20 učesnika iz Bosne i Hercegovine.
Read more


Izrada detaljnih energetskih pregleda i izdavanje energetskog certifikata za 20 objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru

CETEOR d.o.o. Sarajevo je u saradnji sa Gradom Mostarom u periodu februar-maj 2017. godine uspješno realizirao projekat „Izrada detaljnih energetskih pregleda i izdavanje energetskog certifikata za 20 objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru“.
Read more


Projekat povećavanja EE u objektima kolektivnog stanovanja - rekonstruirane lamele B5-4, B5-5, B5-6, B5-7 i B5-8 u ul. Semira Frašte br.13, 14, 15, 16 i 17 u Sarajevu

Općina Novo Sarajevo je u saradnji sa kompanijom EKOTEH d.o.o. Sarajevo izradio i realizovao projekat rekonstrukcije i redizajna fasada stambenih zgrada u ulici Semira Frašte br. 13, 14, 15, 16 i 17, Alipašino Polje. U svrhu verifikacije provedenih radova sa aspekta potrošnje energije i racionalnog korištenja iste, CETEOR Sarajevo je pristupio izradi elaborata o toplotnoj zaštiti i racionalnoj upotrebi energije, te izradi energetskih certifikata.
Read more