Projekat TRIBUTE: Integrisane i inovativne akcije za unapređenje održive urbane mobilnosti

Podržan od strane Interreg ADRION programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda

Politecnico di Milano, pokrenuo je Projekat TRIBUTE – Integrisane i inovativne akcije za unapređenje održive urbane mobilnosti, u okviru evropske transnacionalne saradnje programa Interreg ADRION sa 8 gradova Jadransko-jonskog regiona (Ljubljana, Maribor, Milano, Novi Sad, Patras, Podgorica Sarajevo i Zagreb)

U cilju suočavanja sa izazovima koje nameće brza difuzija novih tehnologija u sektoru transporta, te potrebom inovativnih rješenja mobilnosti za suočavanje sa nastalim socio-ekonomskim i demografskim promjenama, projektni partneri će pojedinačno razvijati 8 pilot akcija uključujući: inovativne usluge javnog prijevoza; Mreža „zelenih“ biciklističkih ruta i upravljanje veoma zakrčenim putnim koridorima.

Projekat je podržan od strane Interreg ADRION programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda.

TRIBUTE Newsletter


Seminar “Implementacija Zakona zaštite na radu”

Seminar “Implementacija Zakona zaštite na radu” koji smo održali dana 06./07. juna 2022.g. u hotelu Sunce u Neumu, svim prisutnim je pružio mnoštvo korisnih informacija, najaktuelnijih saznanja kao i praktičnih rješenja za implementaciju navedenog Zakona. Učesnici su imali priliku čuti prezentaciju proizvođača DENIOS, svjetskog lidera na polju razvoja i proizvodnje predmeta u vezi  sigurnosti na radnom mjestu, zaštite okoliša, rukovanja opasnim materijalima, te sigurnog skladištenja.


ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH OBJEKATA I PROVOĐENJE TRENINGA U OKVIRU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE MJERA POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA

''ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH OBJEKATA I PROVOĐENJE TRENINGA U OKVIRU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE

MJERA POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA''

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

IMPLEMENTACIONA JEDINICA PROJEKTA SVJETSKE BANKE ''ENERGIJSKA EFIKASNOST U BIH'' (BEEP)

Održani su treninzi za energijske menadžere, predstavnike kantona/općina i javnih objekata u okviru projekta  ''Energijsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energijske efikasnosti u javnim objektima'', 01 i 02. juna/lipnja u Mostaru, a 07. i 08. juna/lipnja  u Sarajevu 2022. godine.

Bosna i Hercegovina prepoznala je značaj energijske efikasnosti (EE), pa je sa ciljem ostvarenja ekonomske održivosti projekata energijske efikasnosti i procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pristupila finansiranju projekta „Energijska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ (BEEP) iz kreditnih sredstava Svjetske banke, odnosno Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA). Riječ je o najvećem projektu energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, za koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorno za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažovalo konsultantske kompanije (CETEOR d.o.o. Sarajevo i ENOVA d.o.o. Sarajevo) za implementaciju projekta pod nazivom ''Energijsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energijske efikasnosti u javnim objektima''. Razvojni cilj BEEP-a je pokazati prednosti poboljšanja energijske efikasnosti u objektima javnog sektora te podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energijske efikasnosti.

Slijedeći uspjeh projekta iz prethodnih godina, BEEP je nastavio sa svojim aktivnostima i u 2022. godini na 37 javnih objekata lociranih u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom, te Hercegovačko-neretvanskom kantonu, uz podršku Zakonski propisanih smijernica iz 2019. godine u pogledu uspostavljanja sistema energijskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u FBIH. Smijernice su propisane Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti u BiH (Službene novine Federacije BiH broj 2/19) tzv. ISEE donešen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), a čija je svrha olaškati korisniku tj. energijskom menadžeru različitog stepena odgovornosti, prikupljanje podataka, praćenje potrošnje energije i vode, i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energijske efikasnosti.

Projekat je svoje aktivnosti započeo sa 2016. godinom i u svakoj narednoj godini vrijedno je radio na implementaciji projektnih komponenti. Svrha implementacije objekta imala je za cilj smanjenje emisije CO2, što znači prelazak na čistije energente, smanjenje zagađenja zraka u zimskom periodu uzrokovanog nepravilnim i neefikasnim sagorijevanjem goriva koja su trenutno u upotrebi, povećanje nivoa komfora u objektima, pozitivan uticaj na zapošljavanje u građevinskom sektoru, povećanje svijesti o energijskoj efikasnosti u uključenim zajednicama, te općenito smanjenje lokalnog zagađenja. Benefiti EE-a, rezultat su implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u FBIH (zamjena prozora, ugradnja termofasade, unapređenje sistema grijanja, rasvjete…); povećanjem kapaciteta iz oblasti, pružanjem usluga treninga za buduće energijske menadžere, imenovane osobe ispred općinskih i kantonalnih organa, te predstavnika javnih objekata koji vode brigu o objektu; aktivnostima popunjavanja baza podataka javnih zgrada; te povećanje vještina ciljnih sudionika u području energijske efikasnosti, obnovljivih izvora, upravljanja energijom, relevantnih energijskih politika i normi i standarda.

U periodu od 2016-2020. godine, obnovljeno je ukupno 55 javnih objekata, grijane površine 166.913 m2. Toplotni komfor u javnim objektima poboljšan je za ukupno 457.009 korisnika; emisije CO2 smanjene su za 4.564 t/god., te su kreirana 1.325 zelena radna mjesta. Ukupno procijenjene uštede u energiji iznosile su 12.333,420 kWh/godišnje sa ukupnom prosječnom investicijom u radove od 25.088,140,12 KM. Prosječna investicija po objektu iznosila je 456.148,00 KM.